Bullerskydd: Kokowall Bullerplank

Gröna bullerskärmar

Kokowall är ett av våra miljövänliga bullerplank med hög ljudisoleringsnivå på upp till 30 dB och även en hög ljudabsorptionsförmåga DLα= 7 dB (a) eller till och med en så hög som DLα= 11 dB (a). Den gröna och miljövänliga bullerskärmen är modulbyggd och består av U-profiler av galvaniserat stål, fyllda med kokosfibrer – en grogrund för klättrande grönska som både förbättrar bullerskyddet men samtidigt får skärmarna att smälta in i omgivningen.

Med sitt utförande i naturmaterial smälter Kokowall® bullerskärm in i de flesta miljöer. Den yttre sidan som består av motståndskraftig och naturlig kokosfiber, ger en tilltalande och idealisk yta för klättrande växter, samtidigt som den besitter imponerande ljudisolerande egenskaper.

Bullerskärmssektioner kan monteras på upp till hela 6 meters höjd och har en standardbredd på tre eller fyra meter. Vilket gör Kokowall till ett i många fall lämpligt bullerplank utmed trafikerade vägar, spårområden och i anslutning till parker eller bostadsområden.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Vill du veta vad kostnaden är för en lösning för ditt områdesskydd?
Begär om en offert.