Bullerskydd: Noise Reducer

Underhållsfritt och effektivt bullerplank

Lager med högabsorberande mineralull är grunden till den prisvärda bullerskärmen Noise Reducer, en underhållsfri och högabsorberande komponent för bullerskydd utmed trafikleder och järnvägar. Med konkurrenskraftigt pris och lång livslängd erbjuder bullerskyddet en väl avvägd slutprodukt som kan kombineras för flertalet olika ändamål. Noice reducer kan även utgöra en stomme för klätterväxter som både förhöjer utseendet och reducerar förekomsten av fint damm och koldioxid.

Noice reducer är en lätt och effektiv ljudisoleringsvägg med extremt bra ljudisolering och absorption. Väggen skyddar mot bullerstörningar från vägtrafik och fritidsaktiviteter, men också mot buller från ventilationssystem, värmeväxlare eller generatorer i bostads- och affärslokaler. Enkelsidig konstruktion gjord av PE-nät, ett centrum för ljudabsorberande mineralull och en inbyggd ljudreducerande stålplåt som är inbäddad i konstruktionen med en galvaniserad stålram. Bullerplankethar en max.höjd på 3 meter.

Noise Reducer finns även i en uppgradera version, Noise Reducer HA, som erbjuder högre bygghöjder och bättre ljudabsorption. Läs mer om Noise Reducer HA.

  • Bedömt enligt SundaHus
  • Hållbar och miljövänlig
  • Underhållsfri (exkl. PE-plasten)
  • Hög ljudabsorbering
  • Lång livslängd
  • Prisvärd

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.