Bullerskydd: Noise Reducer

Underhållsfritt och högabsorberande bullerplank

Lager med högabsorberande mineralull är grunden till den prisvärda bullerskärmen Noise Reducer, en underhållsfri och högabsorberande komponent för bullerskydd utmed trafikleder och järnvägar.

Bullerplankets kan anpassas både i dimension och kulör, med ett tjugotal olika standardfärger på panelerna. För olika applikationer och krav finns bullerskydden tillgängliga med enkel eller dubbelsidigt absorption, samt likt Kokowall kan det slutgiltiga bullerplanket utgöra en stomme för klätterväxter som både förhöjer utseendet och reducerar förekomsten av fint damm och koldioxid.

Skärmarna kan med fördel kombineras så att in- eller utsida består av den dämpande Noise Reducer och motsatt sida av Kokowall, alternativt transparenta paneler för ljusinsläpp.

Med konkurrenskraftigt pris och lång livslängd erbjuder bullerskyddet Noise Reducer en väl avvägd slutprodukt som kan kombineras för flertalet olika ändamål och sträckor

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.