Bullerskydd: Reflekt & Absorb

Två anpassningsbara typer av bullerskärmar

Heras erbjuda två typer av bullerskärmssystem i trä. Heras Reflekt, med reflekterande egenskaper och Heras Absorb, som absorberar ljud.

Beroende på placering och omgivningen finns ofta önskemål att anpassa bullerplankets slutgiltiga design och utseende. Heras bullerskärmar Reflekt och Absorb är för dessa ändamål ett bra alternativ, där olika typer av dekor kan appliceras på skärmarna, eller krönplåtar levereras i anpassade kulörer.Kärnan som ger upphov till de absorberande egenskaperna är brandsäker mineralull av hög densitet. Heras levererar bullerplank runt om i hela landet – mot ett i dagens samhälle ökande problem – buller.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.