Palissader: TR800

TR800 är en modell av Tangorail

TR800, också kallad Tangorail, ett räcke som liknar ett smidesstaket, ger ett välkomnande och inbjudande intryck samtidigt som det avgränsar ett område på ett luftigt sätt utan att det känns instängt. Räcket passar fint som inramning av till exempel offentliga miljöer eller som staket till villan.

Heras Tangorail är anpassat för att ge optimal säkerhet på plats, genom att följa markens lutning tack vare de flexibla sektionerna. Panelerna monteras vid stolparna med hjälp av en unik panelinfästning.

Den icke-svetsade designen möjliggör snabb installation och justeringar görs enkelt på plats.

Tangorail finns tillgängligt i höjder från 900 till 1 800 mm och levereras med CHS-stolpar. Tangorails exklusiva icke-svetsade design gör det möjligt att montera panelerna efter ytbeläggning, vilket innebär att varje panelkomponent kan levereras i olika färgkombinationer, om så önskas, för att snygga till och passa alla områden.

  • Flexibla sektioner – ingen trappning av paneler krävs och färre stolpar krävs
  • Smutsavvisande, slät yta
  • Miljövänlig – ingen svetsning och lågt zinkinnehåll
  • Snabb installation

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Vill du veta vad kostnaden är för en lösning för ditt områdesskydd?
Begär om en offert.