Räcken: Bågräcke

Stilren och anpassningsbar avgränsare

Heras bågräcken är en anpassningsbar komponent lämplig för flertalet olika ändamål. Tack vare tillbehör så som sidofästen och fotplattor i enkelt eller dubbelt utförande, kan dessa räcken monteras i allt från parkeringsgarage till utomhusmiljöer, i grönområden och på befintliga murar.

Heras bågräcken är en, i enkelt utförande, stilren komponent väl lämpad för miljöer med fordons- och gångtrafik. Beroende på ställda krav för fast avgränsning eller markering är Heras bågräcken en lämplig komponent, eller komplement, till bland annat parkeringshus, gång- och cykelvägar.

Skulle bågräcket bli påkört eller skadat är det bara att byta ut skadad sektion.

Bågräcke är enkelt att montera och i stort sett underhållsfritt.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Vill du veta vad kostnaden är för en lösning för ditt områdesskydd?
Begär om en offert.