Räcken: Bilspärr

Manuell och låsbar passagereglering

Med Heras låsbara bilspärr kan fordonstrafik regleras utan att förhindra gående och cyklister från att passera. Spärren är vridbar och kan, om så önskas, låsas i fyra olika fasta lägen för att tillåta fordonspassage.

Manuell passagereglering

Bilspärren passar utmärkt för avspärrning av gångvägar och cykelvägar, eller för att begränsa inne på skolfastighetens gårdar. Heras bilspärrar har många användningsområden och kan kompletteras med räcken och andra komponenter för att ytterligare markera och skydda men samtidigt möjliggöra passage för fordon med tillstånd.

Låsbar

Bilspärrarna är låsbara i fyra olika fasta lägen och låsning sker med hjälp av en låssprint och hänglås.

I miljöer med mycket liv och rörelse krävs ofta olika avspärrningar beroende på förutsättningar och hur området kommer att nyttjas. Vid reglering av fordonstrafik, utan att i större utsträckning påverka gångtrafik, är få lösningar lika väl lämpade som en bilspärr. Heras varmförzinkade bilspärr är försedd med varningsreflexer i gult och rött, vridbar i 360° och kan med hjälp av ett hänglås låsas i fyra olika lägen.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Vill du veta vad kostnaden är för en lösning för ditt områdesskydd?
Begär om en offert.