Räcken: Skyddsräcke

Robust, stilren och skyddande avspärrning

Med stående profiler erbjuder dessa räcken inte enbart en markerande avspärrning, utan även en mer skyddande avgränsning, väl lämpad för exempelvis gång- och fordonsmiljöer.

Skyddande räcken

Robusta skyddsräcken med en mängd olika användningsområden. Heras skyddsräcken kan likt resterande komponenter anpassas med tillbehör så som fundament, fotplattor samt sidofästen för att optimera den skyddande funktionen. Våra skyddsräcken har en tätare profilfyllnad än våra övriga typer av markerande räcken och erbjuder därför ett kraftigare skydd och en mer gedigen markering.

I miljöer med mycket liv och rörelse krävs ofta olika avspärrningar beroende på förutsättningar och hur området kommer att nyttjas. Heras skyddsräcke är ett kraftigare räcke fyllt med stående rörprofiler. En stilren komponent väl lämpad för miljöer med fordons- och gångtrafik. Beroende på ställda krav för fast avgränsning eller markering är Heras skyddsräcken en lämplig komponent, eller komplement, till bland annat parkeringshus, gång- och cykelvägar.

Heras skyddsräcken levereras i varmförzinkat utförande, för höjd 1050 mm vid nedgjutning.

Vi hjälper gärna till med lämpliga förslag baserade på förutsättningar och önskemål.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Vill du veta vad kostnaden är för en lösning för ditt områdesskydd?
Begär om en offert.