Smidesstaket: Village

Stilren och klassisk

Smidesstaket Village är unikt designade smidesstaket med, om man så vill, samma modell av grindar (både manuella och motordrivna), vilka kan levereras i ett stort urval färger, former och höjder.

Modellen Village har i liggande profil i topp, dvs utan spetsar som överklättringsskydd. Typiskt också för modellen Village är att den har ringar i kryss i överkant med stående profiler undertill. Den klassiska stilrena modellen passar bra in i många olika miljöer. I villaområden, till både moderna och klassiska byggnader och i både privat och offentlig miljö.

Robust, korrosionsskyddat material innebär lång hållbarhet, permanent funktionalitet och ett attraktivt utseende för såväl privata fastigheter, offentliga områden, parker och rekreationsområden.

Läs mer om vårt andra smidessstaket Lux eller vår smidesgrind Herrgårdsgrind i samma modell.

Tangorail är ett annat staket som påminner mycket om ett smidesstaket.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.”

Vill du veta vad kostnaden är för en lösning för ditt områdesskydd?
Begär om en offert.