Sport: Bollplansstängsel

Med focus på livslängd och kvalitet

Stängsel för bollplaner kan utformas på många olika sätt. Ett klassiskt flätverksstängsel inhägnar och avgränsar i många fall tillräckligt, men kan även vara grunden i en mer komplex anläggning som kompletteras med bollnät, stödräcken och olika typer av grindar.

Anpassning för bästa slutresultat

Av både estetiska skäl och med tanke på motståndskraft för självklara påfrestningar kring idrottsanläggningar, är det vanligt förekommande att stängsel av fasta stålnätspaneler monteras kring bollplaner. Heras system Pallas kan likt ett klassiskt nätstängsel förses med bollfångarnät i ovankant, samt levereras med anpassade passagelösningar som t.ex. gångfållor och bollgluggar.

För större sportplaner kompletterar man ofta anläggningen med stödräcken och olika typer av grindar. Allt för att uppnå bästa resultat, med hänsyn till slutanvändning och omgivning.

Kvalitet & livslängd

Oavsett vilken typ av bollplansstängsel vi levererar, runt vilken typ av bollplan eller dess storlek, erbjuder Heras högkvalitativa stängselmaterial i kombination med vår långa erfarenhet, bästa möjliga slutresultat – med fokus på livsländ och kvalitet.

Rådfråga oss gärna redan i planeringsstadiet. Vi hjälper till att komma fram till rätt lösning av stängsel för er.

Tillbehör

För Avgränsning, det vill säga områdesskydd i form av stängsel och staket, erbjuder Heras följande tillbehör som passar bra till många modeller av stängsel.

Behöver du råd och hjälp med ditt områdesskydd?
Be om kostnadsfri rådgivning med en av våra experter.