Stålnätspaneler: Zenith

Säkerhetsstängsel

Zenith högsäkerhetsstängsel är en stark och flexibel områdesskyddslösning som består av svetsade stålstänger som ger nätstängsel en kraftig konstruktion och hög säkerhetsnivå. Panelstängslet tillhandahåller effektivt överklättringsskydd med tät nätkonfiguration (76,2 x 12,7 mm) för att förhindra att man får grepp med fingrar och tår. Det starka nätstaketet motstår upprepade intrångsförsök med vanliga intrångsverktyg (knivar, tänger och skruvmejslar).

Vertikala armar, armar som förhindrar överlutning, Y- och T-systemförlängningar, plus taggtråd i ovankant, kan läggas till för att öka säkerheten. Ett extra alternativ är att ha nätet nedgrävt 300 mm i marken för att förhindra undergrävning (detta alternativ är inte tillgängligt om stängselstolparna är monterade på en basplatta i marknivå).

  • Tät nätkonfiguration som försvårar överklättring
  • Undergrävningsskydd
  • Snabb och enkel montering
  • Enkelt att kombinera med grindar och larm
  • Lång livslängd

Vi kan även erbjuda SR-klassade lösningar. Kontakta oss för offert.

Områdesskydd är avgörande för entreprenadföretag, kärnkraftverk, flygplatser, militära anläggningar och olje- och gasterminaler.

Ju högre säkerhetsrisk för människor, lokaler och tillgångar, desto viktigare är det att se till att robusta och effektiva säkerhetssystem finns på plats. Heras stängselsystem för högsäkerhet är extremt trygga och säkra, enkla att installera och utformade för att hålla länge.

Tack vare en specialiserad galvaniseringsprocess är stängslet uthålligt och motstår atmosfärisk korrosion/ rostbildning, fri från skarpa kanter och har kraftigt skydd mot ytskador. Denna process är mer miljövänlig utan att kompromissa med kvaliteten.

Fördelar med ett förgalvaniserat stängsel:

  • Slät yta, ingen ojämnhet
  • Lägre inköpspris
  • Hållbart alternativ
  • Kraftfullt skydd