Stålnätspaneler: Zenith

Högsäkerhetssystem

Zenith högsäkerhetsstängsel är en stark och flexibel områdesskyddslösning. Stängslet tillhandahåller effektivt överklättringsskydd med tät nätkonfiguration (76,2 x 12,7 mm) för att förhindra att man får grepp med fingrar och tår. Den starka stålnätspanelen motstår upprepade intrångsförsök med vanliga intrångsverktyg (knivar, tänger och skruvmejslar).

Ett extra alternativ är att ha nätet nedgrävt 300 mm i marken för att förhindra att inkräktare kan ta sig in under stängslet (detta alternativ är inte tillgängligt om stängselstolparna är monterade på en basplatta i marknivå).

 

Vi kan även erbjuda SR-klassade lösningar. Kontakta oss för offert.

Vertikala armar, armar som förhindrar överlutning, Y- och T-systemförlängningar, plus taggtråd i ovankant, kan läggas till för att öka säkerheten.

Zenith lämpar sig väl för fabriker, kommersiella fastigheter, skolor, järnvägar och sjukhus.

  • Tät nätkonfiguration som försvårar överklättring
  • Nät kan grävas ned 300 mm i marken för att förhindra att någon tar sig in under stängslet (tillval)
  • Snabb och enkel montering
  • Enkelt att kombinera med grindar och larm

Områdesskydd är avgörande för entreprenadföretag, kärnkraftverk, flygplatser, militära anläggningar och olje- och gasterminaler.

Ju högre säkerhetsrisk för människor, lokaler och tillgångar, desto viktigare är det att se till att robusta och effektiva säkerhetssystem finns på plats. Heras stängselsystem för högsäkerhet Zenith- är svaret; extremt trygga och säkra, enkla att installera och utformade för att hålla länge.

Stängsel med samma livslängd som ett hus. Du kan vara säker på att stängslet kommer att skydda din fastighet år efter år. Tack vare en specialiserad galvaniseringsprocess är stängslet uthålligt och motstår atmosfärisk korrosion/ rostbildning, fri från skarpa kanter och har kraftigt skydd mot ytskador. Denna process är mer miljövänlig utan att kompromissa med kvaliteten.

Fördelar med ett förgalvaniserat stängsel:

  • Slät yta, ingen ojämnhet
  • Trevligt utseende
  • Lägre inköpspris
  • Hållbart alternativ
  • Kraftfullt skydd

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Vill du veta vad kostnaden är för en lösning för ditt områdesskydd?
Begär om en offert.