Kategorier
Huvudmeny
Snabblänkar
Stäng
Stäng

Heras Bilspärr

  • Produktinformation

    Vid montage av Heras låsbara bilspärr kan fordonstrafik regleras utan att förhindra gående och cyklister från att passera. Spärren är vridbar och kan, om så önskas, låsas i fyra olika fasta lägen för att tillåta fordonspassage.

    Manuell passagereglering

    För avspärrning av gångvägar och cykelvägar, eller för att begränsa inne på skolfastighetens gårdar. Heras bilspärrar har många användningsområden och kan kompletteras med räcken och andra komponenter för att ytterligare markera och skydda men samtidigt möjliggöra passage för fordon med tillstånd.
    Bilspärrarna är låsbara i fyra olika fasta lägen och låsning sker med hjälp av en låssprint och hänglås.