Mobila Bullerskydd

Dämpa oljud och insyn för boende och passerande

Buller och påfrestande ljud kan allvarligt störa ett byggprojekt, men är samtidigt omöjligt att förhindra. Likaså behövs det vid många tillfälliga evenemang generatorer och annan typ av utrustning, som utan någon dämpning har en negativ inverkan på omgivningen och dess besökare.

Heras mobila bullerskydd består av en avancerad ljudabsorbent, vilken kan begränsa en del av ljudvågorna till inhägnat område genom att skapa ett insynsskyddat skuggområde, med dämpning på upp till ~20 dB. Detta kan i förlängningen minska antalet klagomål och störningar i närområdet, så att det inhägnade projektet kan fortlöpa utan avbrott. Den kompakta sektionsutformningen, anpassade för våra mobila stängselsektioner, gör att uppsättning och nedmontering inför eventuell flytt går både snabbt och smidigt.

Kostnadseffektiva mobila bullerskydd

Bullerdämpande sektioner för smidigt montage på byggstaket. Vårt mobila bullerskydd är anpassat för staketsektioner från Heras mobila stängsel, där rekommendationen beroende på tänkt montage är stagning mot vindfång, samt byggstaket av typ M500.

Fördelar

  • Enkel hantering & montage. Dimensionerade för våra mobila stängsel. Höjd 2 meter x 3,5 meter. Endast 18 kg/bullerskyddssektion (Modell M500 samt stagning rekommenderas)
  • Det krävs endast en montör för installation. Bullerskydden är försedda med öljetter för montering med elastiska spännband eller buntband
  • Dämpning på upp till ~20 dB

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.