Mobila Grindar

Kontroll med tillfällig tillträdespunkt

Rotationsgrind och slaggrind monterad på kraftig plåt för snabb och smidig förflyttning på och mellan arbetsplats, eller annan tillfällig inhägnad.

Motoriserade slaggrindar

Med ett öppningsmått på upp till 5000 mm som standard erbjuder den mobila slaggrinden passage för personbilar, samtidigt som den ändå enkelt och smidigt kan förflyttas med truck eller kran. Den kraftiga körplåten möjliggör snabb och smidig förflyttning av körgrinden som med överklättringsskydd beståendes av tre rader taggtråd skyddar likt en permanent monterad slaggrind. För bästa anpassning till utsatta krav och användnings-område, kontakta oss för rådgivning och rekommendationer på grindar lämpade för era behov.

Grindar för gångpassage

Rotationsgrindar levererade på plåt för att snabbt och smidigt kunna förflytta ingången till arbetsplats eller annan tillfällig inhägnad. Rotationsgrind kan levereras i flera olika utföranden, med anpassade tillbehör men är även förberedda för inkoppling av system likt ID06.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.