Kategorier
Huvudmeny
Snabblänkar
Stäng
Stäng

Rotationsgrindar

Produkter

Rotationsgrindar används för att hålla obehöriga ute genom reglerad passagekontroll. Vi kan erbjuda flertalet mångsidiga rotationsgrindar, anpassade för både permanent och temporär användning.

MPT33

Rotationsgrind MPT33 har utvecklats för att styra fotgängares passage och har utformats med hjälp av ett modulsystem bestående av fyra primära komponenter som enkelt kan monteras på plats. Grinden kan monteras för permanent användning på fundament, eller färdigmonterad på plåt för mobil användning i anslutning till arbetsplats eller tillfällig inhägnad.
Rotationsgrind i varmförzinkat utförande. Grind i mekaniskt utförande för endast utpassering från området med hjälp av ett trearmat vändkors.

Mekanisk rotationsgrind

För det enklare behovet av passagereglering, exempelvis i anslutning till bollplaner eller idrottsanläggningar där passering endast sker i en förvald riktning, är en mekanisk rotationsgrind ett prismässigt och funktionellt alternativ. Den varmförzinkade rotationsgrinden är försedd med ett trearmat vändkors och kräver minimalt underhåll.

Rotationsgrindar HRG3-serien

Avancerade rotationsgrindar för reglering av gångtrafikanter. HRG3-serien består av klassiska rotations-grindar med tre- eller fyramade vändkors och kan levereras i enkelt eller dubbelt utförande. Grindarna finns även tillgängliga i utföranden för anpassad passage, t.ex. för gående med cykel. De olika modellerna är försedda med ett flertal funktioner så som ljussignalering, nöduppställning och mekanismer för att möjliggöra passage i båda riktningar eller endast en vald riktning. Rotationsgrindarna kan levereras i flera olika utföranden, för permanent användning i anslutning till industrier, företag och idrottsanläggning, eller monterad på plåt för uppställning och användning i anslutning till arbetsplats eller tillfällig inhägnad.