Grindar, bommar & pollare

Lösningar som säkrar tillträdet till din anläggning

Vi har alla grindar och bommar du behöver för tillträdeskontroll

Med Heras grindar och bommar för tillträdeskontroll kan du på ett säkert och effektivt avgränsa, skydda och ge behöriga personer, fordon och leveranser tillträde till din fastighet – samtidigt som obehöriga nekas åtkomst.

Oavsett om du vill kontrollera infarten till din industrianläggning eller organisera inflödet av besökare till din kontorsbyggnad kan vi hjälpa dig hitta en tillträdeslösning som passar din verksamhets unika säkerhetsbehov. I vårt sortiment hittar du vägbommar, gånggrindar, rotationsgrindar, skjutgrindar, slaggrindar och snabba vikgrindar. Vi erbjuder även ett brett utbud pollare samt elektroniska tillträdeslösningar som gör det möjligt att kontrollera dina grindar och bommar direkt i mobilen. Smidigt, snabbt och effektivt!

Så väljer du rätt automatisk grind eller säkerhetsgrind

Varje organisations förutsättningar är unika. Det som passar bra för din fastighet kanske lämpar sig mindre bra för en annan anläggning. Därför är det alltid viktigt att utgå ifrån din verksamhets säkerhetsutmaningar i valet av grindlösning.

Vad har din verksamhet för besöksfrekvens? Behöver grinden kunna stängas snabbt? Är förinställda öppnings- och stängningstider ett krav? På Heras erbjuder vi en rad grindlösningar som kombinerar snabbt tillträde med hög säkerhet. Om hastighet och säkerhet är sekundärt erbjuder vi även grindar som ger åtkomst till din anläggning under dagtid, och som kan programmeras för att stängas på förbestämda tider. Kontakta oss, så hittar vi en optimal lösning för dig och din verksamhet!

Skjutgrindar

Heras erbjuder automatiserade och manuella skjutgrindar som passar för alla typer av verksamheter, miljöer och behov och går att få i öppningsbredder från 3[...]

Mer information

Vikgrindar

Snabböppnande vikgrindar är konstruerade för att ge en effektiv kombination av säkerhet, hastighet och driftsäkerhet. Dessa kvalitéer är extra viktiga på[...]

Mer information

Slaggrindar

Slaggrindar är mångsidiga grindar med ett eller två grindblad som öppnas inåt eller utåt. På Heras erbjuder vi manuella som automatiska slaggrindar för alla[...]

Mer information

Rotationsgrindar

Vill du kunna reglera flödet av människor som besöker din anläggning? Då är en rotationsgrind ett utmärkt alternativ. Med en roterande grind från Heras får [...]

Mer information

Bommar

Vägbommar är ett säkert och effektivt tillträdesskydd för att kontrollera tillträdet och hantera in- och utgående fordonstrafik. På Heras erbjuder vi[...]

Mer information

Pollare

På Heras erbjuder vi motståndskraftiga pollare i olika storlekar och djup som både ökar säkerheten och reglerar trafik vid offentliga platser, byggnader och[...]

Mer information

Elektronisk tillträdeskontroll

Elektronisk tillträdeskontroll används för att enkelt ge eller ta bort behörighet att öppna och stänga grindar med mobiltelefon och mobiltelefonnummer. När man [...]

Mer information

Skjutgrind, slaggrind eller vikgrind?

En skjutgrind är optimal för avspärrning av stora passager. Med en slaggrind kan du enkelt kontrollera tillträdet till din anläggning, till exempel för fotgängare, eller när säkerhet och hastighet är mindre viktiga. En snabbgående vikgrind är en bra lösning för applikationer med hög säkerhet eller med begränsat installationsutrymme. Den möjliggör snabbt tillträde och tar mindre plats i anspråk vid öppning och stängning.

Grindar och tillbehör för alla avspärrningsbehov

På Heras erbjuder vi ett heltäckande utbud av tillträdessystem, från automatiska grindar till manuellt manövrerade skjutgrindar. Söker du en stålgrind, elektrisk grind, eller aluminiumgrind? Eller vill du kombinera din robusta metallgrind med ett tillträdessystem?
Oavsett vad du söker har vi på Heras ett brett utbud av tillträdeslösningar som passar alla tänkbara anläggningar, områden och säkerhetsbehov. I vårt sortiment hittar du:

Alla våra grindar är CE-märkta

I Sverige måste en grind du köper vara CE-märkt, eftersom en arbetsgivare är skyldig att se till att anställda har en säker arbetsutrustning och arbetsplats. En CE-märkning på en grind ger en försäkran om att den är säker att använda för alla. 2021 infördes reviderade standarder för automatiska grindar som en del av en branschövergripande överenskommelse för att implementera striktare krav som ökar säkerhetsnivåerna. Den reviderade CE-certifieringen gäller för nya automatiska vikgrindar, slaggrindar och skjutgrindar.

Glöm inte underhålla din grind!

Efter installationen är det viktigt att se till att grinden även i fortsättningen uppfyller säkerhetsförordningarna. Ägaren av grinden är enligt lag skyldig att skydda användare och besökare. En trasig grind kan leda till driftstörningar och i värsta fall personskador. Skulle en olycka ske kan ägaren hållas ansvarig. Låt underhållet skötas av certifierade experter så att kan du vara lugn och försäkrad om att grinden fortsätter att uppfylla angivna standarder och förordningar. Heras erbjuder servicelösningar som håller din produkt i optimalt skick. Våra skräddarsydda servicelösningar minskar risken för fel, osäkra situationer och oväntade kostnader. Mer information om våra servicelösningar.

Vill du veta mer om våra grind- och tillträdeslösningar?

Behöver du anpassade säkerhetsråd? Kontakta ett Heras regionkontor i ditt område.

Experter på områdesskydd

Heras är känt för kostnadseffektiva och hållbara säkerhetslösningar av hög kvalitet.