Bommar: B680H

Elektrohydraulisk motor för kontinuerlig användning

Populär vägbom för fordonsreglering i anslutning till exempelvis kommersiella fastigheter, parkeringar och bostadsrättsföreningar.

Eldriven bom för fordonsreglering

Vägbommar B680H lämpar sig för enkel körfältsbredd på mellan 3 och 8 meter, med öppningshastighet från omkring 3 sekunder för det kortaste bomröret och omkring 9 sekunder vid maxlängd. Både bomrör och bomhus kan förses med LED-belysning, allt drivs av en elektrohydraulisk motor för kontinuerlig användning – en idealisk lösning för reglering av intensiv trafik. En populär automatisk bom med många funktioner, valmöjligheter för varierande trafikflöden och passagebredder.

Fördelar

  • Automatisk vägbom för upp till hela 8,0 m körfält med intensiv trafik
  • Hydraulisk automatik med spärranordning för öppning/stängning
  • Patenterad elektronisk nedbromsning
  • Möjlighet att signalera bommens status till enheter för trafikkontroll
  • Möjliga logiker: Automatisk, halvautomatisk, parkering, kommersiella fastigheter eller kundanpassad
  • Mekanisk frikoppling med nyckel vid ev. strömavbrott
  • Absolut Encoder

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.