Bommar: Lyftbom

Lättmanövrerad med robust konstruktion

Där det horisontella utrymmet ej tillåter en manuell vridbom är Heras Lyftbom ett väl lämpat alternativ för reglering av fordonstrafik. Det reflexförsedda bomröret kan låsas med en sprint i både stängt och öppet läge, för att garantera en säker uppställning eller förhindra otillåten fordonspassage. Sprinten kan med hjälp av ett hänglås låsas för att säkerställa att bommen inte öppnas av obehöriga, eller riskerar att fällas ned på passerande eller fordon vid uppställning.

Bommar med robust konstruktion

Den varmförzinkade konstruktionen medför lång livslängd och gör våra manuella vägbommar, både lyft och vridbom, till ett mycket kostnadseffektivt alternativ för enklare applikationer. För manuell passagereglering utmed enskilda vägar och fastigheter som har behov av att reglera trafiken, men inte riktigt kräver en eldriven vägbom.

Den lättmanövrerade bommen kan tack vare sina dubbla motvikter justeras för smalare infarter, genom att bomrör kapas och motvikter monteras bort. För ytterligare komponenter lämpliga i anslutning till trafikerade miljöer, kontakta oss för lämpliga förslag baserade på förutsättningar och önskemål.

Fördelar

  • Kostnadseffektivt alternativ för enklare applikationer/fordonsreglering
  • Robust konstruktion med lång livslängd
  • Reflexförsett bomrör
  • Flera motvikter möjliggör kapning av bomrör ned till 2 m

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.