Bommar: Vridbom

Klassisk vägbom i manuellt utförande

En klassisk vägbom i manuellt utförande, för låsning med hänglås. Heras vridbom leveras som standard i varmförzinkat utförande, i höjd 1000 mm och försedd med teleskopbomrör för anpassning till aktuell körfältsbredd.

Enkel fordonsreglering

Manuella vägbommar är lämpliga för enklare fordonsreglering, exempelvis i anslutning enskilda vägar. Heras vridbom levereras i en robust varmförzinkad konstruktion, med bomlängd på upp till hela 8000 mm i enkelt utförande.

Tack vare teleskopfunktionen kan bomrörets längd justeras, se produktblad för ytterligare specifikationer.

Fördelar

  • Kostnadseffektivt alternativ för enklare applikationer/fordonsreglering
  • Robust konstruktion med lång livslängd
  • Reflexförsett bomrör med teleskopfunktion

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.