Fordonsbarriär 94x-serien

Krocktestade vägbommar

Heras 94x-serien är ett sortiment av tunga, dubbla och vandalsäkra vägbommar som har krocktestats i enlighet med normen PAS 68. Vägbommarna har fått enastående betyg i denna hårda test. 94x-serien är skalbar och erbjuder möjligheter att uppgradera skyddsnivåerna om säkerhetskraven på plats förändras.

Tack vare ett grunt monteringssystem för fundamentet lämpar sig 94x-serien för enkel och förmånlig installation på olika platser, både inomhus och utomhus. 94x-serien kan styra stora trafikvolymer och är konstruerad för att skydda högriskanläggningar där attacker med fordon är ett verkligt hot.

Den innovativa lätta konstruktionen med dubbla bomkasetter möjliggör snabbare drift och längre livslängd än traditionella “stora och tunga” system. Denna egenskap garanterar dessutom att byte av bom kan utföras snabbt och enkelt efter ett anfall eller efter påverkan, vilket minimerar eventuella driftsstopp på anläggningen.

94x-serien är i första hand avsedd att användas som områdesskydd men den kan också användas inom en anläggning för att skydda specifika eller känsliga områden. Produkterna kan användas tillsammans med annan skyddsutrustning för att skapa extra säkra lösningar. Finns i olika storlekar. Denna serie har krocktestats med en fri öppning på upp till 6 meter.

Fordonsbarriär 94x-serien

  • Lättvikts kompositkassettmaterial vilket möjliggör byte av bom inom 60 minuter
  • Lämpar sig för högtrafikerade passager
  • Bevisat säker för högriskområden
  • Grunt fundament för enkel installation
  • DoP-certifierad enligt EN 13241, vilket garanterar både skydd och driftsäkerhet

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.