Access - elektronisk tillträdeskontroll

Smidigt tillträde via app

Access är den smarta och säkra metoden för att öppna och stänga din grind eller bom via GSM. Inga fler säkerhetsrisker på grund av stulna nycklar eller borttappade kort, och den extra möjligheten att öppna grinden på distans för snabbt och enkelt tillträde vid en nödsituation.

Enkel, säker, och låg kostnad

Heras Access består av en Heras Cloud Unit (HCU), en liten hårdvarulåda som är monterad på styrenheten på den automatiserade grinden och som trådlöst ansluter till Heras Cloud Portal via GSM. HCU har ett inbyggt SIM-kort för tillträde och hantering av datatrafik.

Logga in på Heras Cloud Portal för att skapa och hantera tillträdeprofiler för upp till 1 024 användare, oavsett var du befinner dig. Lägg till eller ta bort mobiltelefonnummer för en användare eller ange behörighetsnivå. Anställd personal kan t.ex. ges tillträde under normal arbetstid och skyddsombud eller arbetsledning har obegränsad access.

Fördelar med Access

  • Säker kontroll via app eller GSM
  • Upp till 1024 användare med individuella rättigheter
  • Årsur/kalenderfunktion
  • Inget behov av nycklar eller kort
  • Låg kostnad


Komplettera med smarta tjänsten Connect

För extra funktionalitet kan du enkelt integrera Access med vår smarta tjänst Connect – en plattform som erbjuds med våra serviceavtal. Med tjänsten Connect kan du öppna/stänga dina automatiserade tillträdesslösningar smidig via app, övervaka viktiga grindparametrar som grindstatus, säkerhetsfunktioner, strömförsörjning och användningsfrekvens samt administrera rättigheter. Avvikelser i status kan även sändas via e-post. Läs mer om Connect.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.