Elektronisk tillträdeskontroll: Heras Access

Bara en ”knapp” tryckning på telefonen

Heras Access är den smarta och säkra metoden för att öppna och stänga din grind eller bom. Med en enkel knapptryckning i din mobiltelefon aktiverar du systemet. Inga fler säkerhetsrisker på grund av stulna nycklar eller borttappade kort, och den extra möjligheten att öppna grinden på distans för snabbt och enkelt tillträde vid en nödsituation kan spara ovärderlig tid.

Enkel, säker, och låg kostnad

Heras Access består av en Heras Cloud Unit (HCU), en liten hårdvarulåda som är monterad på styrenheten på den automatiserade grinden och som trådlöst ansluter till Heras Cloud Portal via GSM-nätet. HCU har ett inbyggt SIM-kort för tillträde och hantering av datatrafik (liten månadsavgift för abonnemang)

Du behöver inte ansluta fysiskt till din enhet eller installera program för att möjliggöra användaradministration. Logga bara in på Heras Cloud Portal för att skapa och hantera tillträdeprofiler för upp till 1024 användare, var som helst. Lägg till eller ta bort mobiltelefonnummer för en användare och ange behörighetsnivå. Anställd personal kan t.ex. ges tillträde under normal arbetstid och skyddsombud eller arbetsledning har obegränsad access. Anslutningen använder sig av moderna funktioner för säkerhet inklusive SSL-kryptering, VPN, och nästa generations brandväggar.

Heras Connect

För extra funktionalitet kan du enkelt integrera Heras Access med Heras Connect – ett system som erbjuds med våra serviceavtal och ger er statusöversikt i realtid av din grind. Avvikelser i status kan även sändas till er via e-post eller SMS.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.