Pollare: Heras Pollare

Robust, markerande och kostnadsbesparande

Markerar och skyddar

Våra varmförzinkade pollare har med sin röda och gula reflex dels en markerande funktion, men skyddar även och kan minska risker för kostsamma skador i miljöer med liv och rörelse. Dessutom kan ett antal noga placerade pollare förhindra fordonspassage eller olämplig parkering, till exempel i anslutning till parkeringsplatser, entréer eller butiksingångar.

Pollaren gjuts ned i mark och fungerar som ett fast mekaniskt skydd.

 

I miljöer med mycket liv och rörelse krävs ofta olika avspärrningar beroende på förutsättningar och hur området kommer att nyttjas. Fasta pollare markerar, skyddar och förhindrar fordonspassage utan att påverka gående och cyklister. Kan även, likt Heras påkörningsskydd, monteras i anslutning till utsatta områden kring fastigheter för att skapa ett skydd mot annars kostsamma påkörningsskador.

Vi hjälper gärna till med lämpliga förslag baserade på förutsättningar och önskemål.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.