Pollare: J200

Passar fint i bostadsområden

Detta är en pollare som är lämpade för bostadsområde. J200 reglerar fordonstrafik, löser genomfartsproblem och parkeringsreglering. De är också anpassade för att avgränsa område med gångbanor i bostadsområde.

J200 ha automatisk höj-/sänkbar trafikpollare

Den automatiska trafikpollaren FAAC J200 HA är särskilt lämpad för att reglera fordonstrafik i bostadsområden. Ger intelligent kontroll samtidigt som det estetiska intrycket bibehålls. J200 SA HALVAUTOMATISK TRAFIKPOLLARE Denna trafikpollare löser genomfartsproblem och/eller parkeringsreglering, och kräver ingen elektrisk installation (särskilt anpassad för stadskärnor och områden där det är svårt att dra ledningar). Tack vare gasdriften lyfts pollaren automatiskt genom upplåsning med nyckel. Sänkningen styrs med hjälp av samma nyckel och genom att man trycker ner pollaren för hand.

J200 f fast trafikpollare

Den fasta trafikpollaren FAAC J200 kräver varken stora installationsarbeten eller elektrisk installation. Den är därför särskilt anpassad för permanenta installationer som avgränsar områden med gågator i bostadsområden, och för mixade installationer i kombination med automatiska eller halvautomatiska pollare

  • Pollare för bostadsområden
  • Enkel att frakta, förvara och installera tack vare en självbärande konstruktion och begränsad vikt
  • Kräver ingen nedgjutningsform vilket innebär minskade grävarbeten
  • En strömlinjeformad produkt som konfigureras med önskade tillbehör
  • Underhållsarbete kan utföras av en person
  • Hydrauliken är inbyggd i pollaren

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.