Pollare: J275

Extremt motståndskraftig automatisk pollare

J275 är en unik hydraulisk och, om så önskas, automatisk pollare beståendes av en metallcylinder. En konstruktion som är extremt motståndskraftig mot yttre påverkan såväl som väder och vind.

För kontinuerlig användning

Den automatiskt höj- och sänkbara pollaren aktiveras genom kommando från behöriga eller via tidsinställd timer, ett estetiskt tilltalande så väl som funktionellt alternativ för att förhindra otillåten parkering och för passagereglering av fordon. För större områden kan en kombination av automatiska och permanenta pollare monteras.

J275 HA är en unik och innovativ pollare bestående av en metallcylinder som är extremt motståndskraftig mot såväl yttre påverkan som väder och vind. För öppet läge sänks pollaren ned i monteringsbrunnen under vägytan och tillåter på så vis fordonspassage. Pollaren är kolvstyrd och höjs eller sänks på kommando, eller genom styrning via tidsinställd timer, för att på så vis förhindra obehörig trafik och otillåten parkering. Ett modernt och intelligent alternativ till fasta eller manuella hinder vid infarter och särskilda zoner i stadsmiljö. Den intelligenta styrautomatiken, som levereras i en plastkapsling, kan styra upp till fyra stycken pollare. Vid behov kan pollare även levereras i fast utförande, en ekonomiskt fördelaktig lösning för infarter och områden där öppningsbehov endast gäller delar av området.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.