Pollare: J355

Lösning med hög säkerhet

J355 är en certifierad pollare för användning i områden som kräver förhöjd säkerhetsklassning. De är anpassade för att skydda känsliga platser av olika typer för att reglera trafiken vid strategiska platser.

Certifierad pollare som fokuserar på hög säkerhet och skydd mot terroristattacker. Anpassade för att skydda känsliga platser av olika typer och för att reglera trafiken vid strategiska passager.

 J355 HA M30-P1 automatisk pollare för perimeterskydd

J355 HA M50 automatisk pollare för perimeterskydd

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.