Rotationsgrindar: 370230 Mekaniska rotationsgrindar

Ett bra val för arenor och idrottsplatser

För det enklare behovet av passagereglering, exempelvis i anslutning till bollplaner eller idrottsanläggningar där passering endast sker i en förvald riktning, är en mekanisk rotationsgrind ett prismässigt och funktionellt alternativ. Den varmförzinkade rotationsgrinden 370230 är försedd med ett trearmat vändkors och kräver minimalt underhåll.

En klassisk mekanisk rotationsgrind, för idrottsanläggningar och enklare behov. Fördelar:

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.