Rotationsgrindar: HBT

Tillträde för gående med cykel

Rotationsgrinden HBT är en elektromekanisk grind för tvåvägs passagereglering av persontrafik och möjliggör, tack vare sin utformning, tillträde för gående med cykel.

Passageregleringen kan ske i båda riktningar, eller enbart öppnas upp för en riktning. Fördelar med grinden, utöver förenklad passage för gående med cykel, är bland annat LED-belyst passageområde samt möjligheten att via piktogram signalera grindens status.

Vändkors och vridarm har även ett elektromekaniskt stöd för dess rotation, vilket dels underlättar vid passage men även stödjer automatisk blockering av vändkorsets läge. Som tillval kan grindarna även förses med ett robust tak som skyddar både gående och mekanik mot nederbörd.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.