Rotationsgrindar: HHDT3

Dubbel rotation

HHDT3 är en dubbel rotationsgrind och kan som övriga rotationsgrindar i serien levereras i en mängd olika utföranden. Med tre eller fyrarmade vändkors, samt pulverlackerade i olika kulörer mot förfrågan.

Elektromekaniska rotationsgrindar anpassade för tvåvägs passagereglering av persontrafik. Grindarna kan, tack vare sin konstruktion, tillåta passagereglering av gående i båda riktningar, eller enbart öppnas upp för en riktning och på så vis öka passagefrekvensen.

Ett elektromekaniskt stöd för vändkorsets rotation, vilket underlättar för flytande passage samt stödjer automatisk blockering av vändkorsets läge, är endast en av fördelarna med grindar i HHT3-serien. Grindarna levereras som standard med LED-belyst passageområde och är försedda med tydliga piktogramdisplayer som signalerar vändkorsens status. Som tillval kan grindarna även förses med ett robust tak som skyddar både gående och mekanik mot nederbörd.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.