Rotationsgrindar: HHTI

Anpassad för rullstolar

Rotationsgrinden HHTI är en elektromekanisk grind för tvåvägs passagereglering av persontrafik. Tack vare sin utformning möjliggörs och underlättas passage vid behov av ett större öppningsmått. Passagereglering kan ske i båda riktningar, eller enbart öppnas upp för en riktning.

Andra fördelar, utöver ett bredare passagemått, är bland annat ljussignalering via piktogramdisplay och LED-belyst passageområde. Liksom övriga rotationsgrindar i serien har även HHTI elektromekaniskt stöd för vridarmarnas rotation, vilket underlättar vid passage och stödjer automatisk blockering av armarnas läge. Som tillval kan grindarna även förses med ett robust tak som skyddar både gående och mekanik mot nederbörd.

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.