Slaggrindar: Euro 2

Robust, mångsidig och säker

Euro 2 är en mångsidig slaggrind och mycket lämplig för att säkert stänga tillträdet till din anläggning. Med 180 ° öppningsradie för grindbladet och med en maximal öppningsbredd på 10 meter ges gott om utrymme för fordon och fotgängare att passera.

Euro 2 står för optimal säkerhet med den svårforcerade låsmekanismen. Det stora utbudet av tillbehör, fyllningar, möjliga bredder och höjder gör att Euro 2 slaggrinden i stort sett alltid uppfyller specifika önskemål. Detta gör denna grind mycket lämplig för kommersiella byggnader, kontorsbyggnader, utbildningsinstitutioner, parkeringsgarage och idrottsklubbar.

Grinden är lätt att anpassa till många olika säkerhetsnivåer. Läs mer i broschyren om olika lås, stilar och alternativ för speciell anpassning.

Manuell eller automatisk

Grinden kan öppnas manuellt, men det finns också möjlighet att lägga till elektriska drivenheter för automatisk öppning och stängning av både enkla och dubbla slaggrindar.

Vilken variant av grindmotor som är mest lämplig, beror, förutom på bredden av grindbladen som ska öppnas och stängas, även på den förväntade användningsintensiteten.

För optimal säkerhet är en drivenhet för slaggrindar som standard utrustad med 2 aktiva fotoceller och kan utökas i antal för extra säkerhet.

 

Tillbehör

För Tillträdeskontroll, det vill säga områdesskydd i form av grindar och tillträdespunkter, erbjuder Heras följande tillbehör, som passa många av våra grindmodeller:

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.