Slaggrindar: Europa

Säker, robust och nyckelfärdig

Denna enkla eller dubbla slaggrind är den kompletta nyckelfärdiga lösningen för tillträdeskontroll. Med 180 ° öppningsradie möjliggörs ett optimalt utrymme för fordon och fotgängare att passera.

Grindramen är tillverkad av fyrkantigt ihåligt stål med olika fyllningsalternativ som till exempel stålnätspanel (Pallas) och med vertikala profiler  som Athos-, Heracles- och Atlasfyllning. För att förhindra klättring har grindblad som är bredare än 3 meter en dubbel profil i stället för diagonala profiler. För maximalt stöd och stabilitet hängs grindarna i gångjärn på robusta fyrkantiga stolpar.

Denna grind är mycket lämplig för kommersiella byggnader, kontorsbyggnader, utbildningsinstitutioner, parkeringsgarage och idrottsklubbar.Grinden är lätt att anpassa till många olika säkerhetsnivåer.

Manuell eller automatisk

Grinden kan öppnas manuellt, men det finns också möjlighet att lägga till elektriska drivenheter för automatisk öppning och stängning av både enkla och dubbla slaggrindar.

Vilken variant av grindmotor som är mest lämplig, beror, förutom på bredden av grindbladen som ska öppnas och stängas, även på den förväntade användningsintensiteten.

För optimal säkerhet är en drivenhet för slaggrindar som standard utrustad med 2 aktiva fotoceller och kan utökas i antal för extra säkerhet.

 

Tillbehör

För Tillträdeskontroll, det vill säga områdesskydd i form av grindar och tillträdespunkter, erbjuder Heras följande tillbehör, som passa många av våra grindmodeller:

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.

De europeiska CE-standarderna för automatiserade grindinstallationer revideras och skärps

Säkerhetskraven för CE-certifieringen förväntas att bli hårdare från slutet av 2021. Huvudsyftet med hårdare krav är att öka säkerhetsnivåerna och bidra till att minska antalet olyckor i framtiden.

Heras produkter är anpassade till de nya reglerana. Så vad är CE-märkning? Och vad betyder de skärpta kraven?