Slaggrindar: Industrigånggrindar

Klassiska profilfyllda slaggrindar för fotgängare

Klassiska grindar för gångtrafik, för fristående tillträdeskontroll eller som komplement till motoriserade grindar vid eventuellt strömbortfall.

Heras industrigrindar för gångpassage är av högsta kvalitet och består av profilfyllda grindramar förberedda för montage av nyckelcylinder.

Industrigånggrindar levereras i standardbredd 1 meter alternativt 1,2 m, samt i anpassad höjd 2 meter för att samspela med övrigt områdesskydds eventuella överklättringsskydd.

Gånggrindar levereras som standard med stolpar för nedgjutning, låskista för nyckelcylinder samt med tre rader taggtråd som överklättringsskydd. Gånggrinden är ett lämpligt alternativ i anslutning till motoriserade grindar vid oväntat spänningsbortfall, för gångpassage eller nödutrymning.

Beroende på krav och önskemål kan grindarna kompletteras med en rad olika tillbehör för optimal anpassning till den aktuella anläggningen.

Certifikat

Säkerhet kommer först i allt Heras gör. Våra slaggrindar är CE-märkta och lever upp till gällande standarder och förordningar. När Heras installerar, testar och kör igång motoriserade grindar på plats är också hela installationen CE-märkt, vilket den måste vara, och kan användas direkt. Med Heras service och underhåll av grinden ser vi och du till att du som grindägare har en säker grind som med rätt service, byte av och underhåll av rätt slitagedelar – kan behålla sin CE-märkning.

 

Tillbehör

För Tillträdeskontroll, det vill säga områdesskydd i form av grindar och tillträdespunkter, erbjuder Heras följande tillbehör, som passa många av våra grindmodeller:

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.