Slaggrindar: Industrigrindar

Klassiska profilfyllda slaggrindar för fordonstrafik

Hög kvalitet rakt igenom

Heras industrislaggrindar tillverkas av högkvalitativ varmförzinkat stål. Grindstolpar och grindblad levereras för tre rader taggtråd i ovankant som överklättringsskydd och beroende på utförande av grind med erforderliga låsöglor eller låskista, marksprint, skydd mot avlyftning med mera.

Manuell eller automatisk slaggrind?

För större infartsbredder är industrislaggrindar tillgängliga upp till hela 12 meter.

En slaggrind levereras, antingen monterad med försklassig automatik och med önskade funktioner för att öppna och stänga, eller utan motordrift för att manuellt manövreras. Vid val av motordriven slaggrind monteras förstklassig och driftsäker grindautomatik, som erbjuder bekymmersfri användning via valt impulsdon.

Slaggrind kan precis som gånggrindar i manuellt utförande förses med låshus för eftermontage av nyckelcylinder alternativ används hänglåsöglor.

Ett klassiskt alternativ av grind, i manuellt utförande för enklare användning så som till dagöppen infart, eller eldriven med driftsäker grindautomatik. Med väl dimensionerade grindstolpar, kraftig grindram och genomgående högkvalitativt material och ytbehandling är Heras industrislaggrindar ett i många fall självklart alternativ.

Grindbladen monteras på noga dimensionerade grindstolpar – antingen direktgjutna eller med fotplatta på gjutet fundament.

Tillval

  • Impulsdon & säkerhetshöjande komponenter för motordriven grind; kodlås, nyckelmanöverlåda, GSM-modul, fordonsdetektor och induktiva slingor i asfalt, magnetlås, fotocell m.m.
  • Nätfyllt grindblad
  • Spanjolettlås för ASSA, alternativ till hänglåsöglor för manuell grind

Fördelar

  • Kostnadseffektivt alternativ för tillträdeskontroll
  • Robust konstruktion med lång livslängd
  • Anpassningsbara efter användning & passagefrekvens

Kontakta oss redan i planeringsstadiet och låt oss vara delaktiga hela vägen, från rådgivning och rekommendationer, till montering, service och underhåll – för en trygg och lång livslängd av anläggningens områdesskydd.

Certifikat

Säkerhet kommer först i allt Heras gör. Våra slaggrindar är CE-märkta och lever upp till gällande standarder och förordningar. När Heras installerar, testar och kör igång motoriserade grindar på plats är också hela installationen CE-märkt, vilket den måste vara, och kan användas direkt. Med Heras service och underhåll av grinden ser vi och du till att du som grindägare har en säker grind som med rätt service, byte av och underhåll av rätt slitagedelar – kan behålla sin CE-märkning.

Tillbehör

För Tillträdeskontroll, det vill säga områdesskydd i form av grindar och tillträdespunkter, erbjuder Heras följande tillbehör, som passa många av våra grindmodeller:

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.