Slaggrindar: Proteus 2

Modern och säker Slaggrind

Denna enkla eller dubbla slaggrind är den perfekta lösningen för tillträdeskontroll med begränsad säkerhetsnivå. På grund av den solida och smarta upphängningen med justerbara gångjärn kan grindbladen öppnas 180 grader.

Tack vare sin modulkonstruktion kan slaggrinden enkelt konfigureras för kundspecifika lösningar med standardmaterial.

 

Grindramen är tillverkad av fyrkantiga stålprofiler med stålnätsfyllning eller U-profil. För maximalt stöd och stabilitet är grindbladen gångjärnshängda på fyrkantiga grindstolpar. Dessa kan förankras i ett betongfundament eller med förlängda stolpar för nedgjutning i marken.

Grinden kan låsas med ett Euro-profil cylinderlås. För högre säkerhet erbjuds hajtand som överklättringsskydd. Marksprint erbjuds som tillbehör för dubbelgrindar.

 

Tillbehör

För Tillträdeskontroll, det vill säga områdesskydd i form av grindar och tillträdespunkter, erbjuder Heras följande tillbehör, som passa många av våra grindmodeller:

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.

De europeiska CE-standarderna för automatiserade grindinstallationer revideras och skärps

Säkerhetskraven för CE-certifieringen förväntas att bli hårdare från slutet av 2021. Huvudsyftet med hårdare krav är att öka säkerhetsnivåerna och bidra till att minska antalet olyckor i framtiden.

Heras produkter är anpassade till de nya reglerana. Så vad är CE-märkning? Och vad betyder de skärpta kraven?