Slaggrindar: Villa- & förskolegrindar

Trygga och säkra grindlösningar

Säkra enkelgrindar eller dubbelgrindar

Heras grindar för villa och förskola kan levereras i olika höjder och utföranden, för bästa möjliga samspel med anslutande stängsel, staket och grindar. Den valda grinden monteras på grindstolpar av samma höga kvalitet som våra övriga stolpar, noga dimensionerade för enkel grind, med ett grindblad för gångpassage, eller grind försedd med två grindblad för möjlighet till ett bredare öppningsmått. Standardbredd på enkelgrindar 1 meter, samt 3 meter för dubbelgrindar med grindblad i 1 plus 2 meter.

Högsta kvalitet

Våra villa- och förskolegrindar består av grindblad och stolpar i varmförzinkat utförande, vilka även kan levereras varmförzinkat och lackerat i mörkgrönt, olivgrönt eller svart.

Grindramarna är som standard fyllda med krenelerat nät och levereras med stolpar avsedda för nedgjutning. För låsning kan villa- & förskolegrindar levereras med ett förzinkat villatrycke eller kompletteras med något av våra förskolelås med enmomentsöppning; ”Lyftet” eller tvåmomentsöppning; ”Kulan”.

Tillbehör

För Tillträdeskontroll, det vill säga områdesskydd i form av grindar och tillträdespunkter, erbjuder Heras följande tillbehör, som passar många av våra grindmodeller:

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.