Vi skapar en säker miljö

Vi skapar en säker miljö. Det gör vi inte bara genom att installera de säkraste lösningarna för områdesskydd, utan också genom att hålla ett öga på allt som hör till: en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare och de partners vi arbetar med.

Vår ”nya kollega” och säkerhetskompis, Eric, kommer att hjälpa oss att uppnå detta. Tillsammans med dig och Eric kommer vi att tänka positivt om hur vi kan uppnå en säker och hälsosam arbetsplats. Vi kommer att lära oss av och med varandra.

Se videon till höger och läs mer om programmet nedan.

Att komma hem säkert

Alla har en viktig roll att spela för att uppnå vårt gemensamma mål: 0 olyckor och 0 arbetsrelaterad frånvaro.  Genom att sätta säkerheten främst i varje del av vår verksamhet kan vi tillsammans se till att alla kommer hem säkert i slutet av dagen.

Mer informerade och ansvarstagande

Vårt nya säkerhetsprogram, som lanserades 2024, fokuserar på att främja en avancerad säkerhetskultur där alla är informerade och känner ett ansvar. Säkerhetsregler och rutiner är grunden för en säker och hälsosam arbetsmiljö, men för att lyckas måste vi inse hur viktiga de är. Det är bara genom att lära och förbättra oss tillsammans som vi kan ta säkerhet och hälsa till nästa nivå.

Öka medvetenheten och förbättra beteendet

Det är därför vi har åtagit oss att förbättra medvetenheten och beteendet inom säkerhet. Det börjar med att vi uppmärksammar varandra och gör säkerhet och hälsa till ett diskussionsämne: vågar vi avbryta arbetet när vi tvivlar på säkerheten? Finns det tillräckligt med utrymme för att prata om osäkert eller oönskat beteende? Rapporterar vi osäkra situationer?

En hälsosam och säker arbetsmiljö

Tillit, ansvarstagande och att känna stöd är avgörande för att dessa frågor ska bli öppna för diskussion. Genom att uppmuntra varandra att identifiera osäkra situationer och främja önskvärda beteenden skapar vi en arbetsmiljö där vi ständigt utmanar varandra att förbättra arbetsförhållandena och tillsammans säkerställer en hälsosam och säker arbetsmiljö.