Sektorer vi är verksamma inom

Transport & Logistik

Den största utmaningen inom transport och logistik är att optimalt skydda lasten och lagring av varor och ändå arbeta effektivt för att spara tid.

Läs vidare

Industri

Att säkerställa ett konstant och säkert flöde är av största vikt inom industri och tillverkning. Kontakta oss för rådgivning och offert.

Läs vidare

Kritisk infrastruktur

Säkerheten för viktig infrastruktur och dess funktioner har bara ett mål: att hålla oönskade människor ute och se till att de inte kan göra någon skada.

Läs vidare

Myndigheter

Största utmaningen för myndigheter är att se till att säkerheten matchar myndighetens villkor optimalt så att den dagliga statliga eller offentliga verksamheten[...]

Läs vidare

Offentlig miljö

Utmaningen är att skapa en känsla av säkerhet och trygghet utan att oroa. Den offentliga funktionen, tillgängligheten, för en offentlig plats eller[...]

Läs vidare

Handel & Distribution

Utmaningen är att kontrollera flödet av kunder samtidigt som du skyddar din egendom och dina varor på bästa sätt utan att förlora ett inbjudande kundbemötande. [...]

Läs vidare

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”experts in perimeter protection”.

Behöver du hjälp med att bygga ditt eget områdesskydd?
Be om en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.