Prediktivt underhållUpptäck och förhindra att problem inträffar på din anläggning

Som ägare till ett företag eller som chef ansvarar du för resurser, utrustning och tillgångarna i din organisation och du vill naturligtvis minimera eventuella störningar och säkerställa kontinuiteten. Du vill att din verksamhet ska fortgå enligt plan.

Moderna smarta tekniker gör det möjligt för oss att bibehålla resurser mer effektivt. Vi behöver inte längre lita på observationer, genomsnitt eller förväntningar. Istället baserar vi vårt underhåll på tillgångens faktiska skick. Detta gör att vi kan utföra proaktivt underhåll när övervakade parametrar visar att en tillgång börjar prestera mindre bra. Vi kan då förhindra att resurser och tillgångar slutar fungera och kan förhindra de negativa konsekvenserna som till exempel driftstopp, ekonomiskt bortfall och badwill gentemot kund. Vi kallar detta förhållningssätt – prediktivt underhåll.

Med prediktivt underhåll förhindrar du problem med säkerhet på din industrianläggning genom att du kontinuerligt övervakar de vitala parametrarna för din tillträdeslösning, såsom till exempel skjutgrindar, bommar, vikgrindar och rotationsgrindar. Det gör att du kan vidta proaktiva och snabba åtgärder innan ett fel eller en defekt komponent orsakar ett problem med kontinuiteten i din verksamhet.

Ladda ner Vitboken Prediktivt underhåll:

Fördelar:

  • Minskar störningen i din kontinuitet
  • Ökar säkerheten i din organisation
  • Förbättrar säkerheten i planeringen
  • Enklare att efterfölja gällande regler och standarder
  • Sparar kostnader genom att förebygga fel och avbrott

Om du väljer Heras service och underhåll, kan du lägga till Heras Connect, vår smarta plattform med vilken du implementerar Prediktivt underhåll.

Kliv in i framtiden med Prediktivt underhåll