Connect

Det smarta tillägget till ditt servicepaket

Connect är vår smarta tilläggstjänst till ditt serviceavtal.

Tilläggstjänsten är en plattform som består av hårdvaran Heras Cloud Unit (HCU) och Heras Cloud Portal (mjukvara). Hårdvaran installeras på en automatisk grind eller bom och ansluts till portalen via GSM-nätet. Med Connect kan du öppna/stänga dina automatiserade tillträdesslösningar smidig via app, övervaka viktiga grindparametrar som grindstatus, säkerhetsfunktioner, strömförsörjning och användningsfrekvens samt administrera rättigheter.

Connect ger inte bara information om status på dina automatiska tillträdeslösningar utan övervakar också alla komponenter dygnet runt. På så sätt har du alltid realtidsstatus på dina automatiska grindar, bommar eller vändkors via din smarttelefon, surfplatta eller dator.

Dessutom skickar Connect ett meddelande om det finns några avvikelser i systemets vanliga funktion. Upptäck fördelarna med vår smarta service och lägg till Connect till din servicelösning.

Detta innebär Connect:

  • Smart och tryggt sätt att administrera dina tillträdeslösningar via Heras Cloud Portal
  • Smarta kostnadsbesparingar
  • Smart tillträdeskontroll
  • Smart övervakning av felfunktioner via app
  • Smart service för att förlänga livslängden på dina tillträdeslösningar
  • Smart fjärrstyrning via app

Vi kan hjälpa dig att välja rätt
Klicka nedan för att se våra servicepaket och priser eller få rådgivning

Vanliga frågor

Är Connect alltid kombinerat med en service- och underhållslösning?

För att ge dig bästa möjliga service är den extra smarta tjänsten Connect alltid ett extra tillägg till din service- och underhållslösning.

Vilka funktioner ingår i Connect?

Den smarta tilläggstjänsten Connect erbjuder följande funktioner: fjärrövervakning, varningar och meddelanden, användningsbaserat underhåll, fjärråtkomst och konfiguration.

Vem övervakar tillträdeslösningens status?

Som ägare har du alltid tillgång till webbportalen eller app för att övervaka dina tillträdeslösningar.

 

Hur fungerar Connect?

Den smarta tilläggstjänsten Connect är en plattform som består av Heras Cloud Unit (hårdvara) och Heras Cloud Portal. Hårdvaran installeras på en automatisk grind eller bom och ansluts till portalen via GSM-nätet. Heras Cloud Unit övervakar viktiga grindparametrar: grindstatus, säkerhetsfunktioner, strömförsörjning och användningsfrekvens.

Kan Connect läggas till alla grindar?

Den smarta tilläggstjänsten Connect fungerar sömlöst med alla typer av produkter för tillträdeskontroll, t.ex. skjutgrindar, slaggrindar, vikgrindar, bommar eller vändkors, både från Heras och andra leverantörer. De specifika parametrar som kan övervakas beror på detektorerna och anslutningsmöjligheterna för tillträdespunkten i fråga.

Hur är det med säkerheten för Connect?

Anslutningarna mellan tillträdeslösningar, smarttelefoner och onlineportalen använder SSL-kryptering, VPN-anslutning, säkra lösenord och nästa generations brandväggar. Detta garanterar säker användning och förhindrar missbruk av tillträde till dina lokaler.

Kan jag också ge personer tillträdesrättigheter för att öppna en grind?

Genom Access (en del av Connect) kan du bevilja tillträdesrättigheter till dina lokaler. Detta fungerar på grundval av ett telefonnummer eller en app. Du kan också avaktivera denna modul om du vill.

Har du redan ett konto?