Underhåll av ditt områdesskydd

Varför är service och underhåll på ditt områdesskydd viktigt? Du håller din installation i ett optimalt skick och säkerställer full drift, genom att se till att ha regelbundet underhåll på din grind. Med en tekniker som regelbundet kontrollerar din grind, minskar du också risken för fel och osäkra situationer. Det gynnar inte bara kontinuiteten av din verksamhet utan det ger också användarna en säker grindinstallation.

En skjutgrind kan fungera på din fastighet i decennier. Ju tidigare du påbörjar underhåll din grind, ju längre kommer du att förlänga grindens livslängd.

 

 

Förutom reaktivt underhåll erbjuder vi också förebyggande underhållsavtal. Och med vår serviceinformation ”Heras Connect” tar vi också det viktiga steget mot prediktivt underhåll.

Be om en kostnadsfri konsultation.

Kostnadsfri konsultation

Mer om service och underhåll

Waterboard De Dommel gör proaktiva säkerhetsval tack vare Connect

Läs mer

Hur påverkar väderförhållanden ditt säkerhetssystem?

Läs mer

Hösten är på väg! Hur ni förebygger skador på era stängsel, tillträdes- och detektionssystem

Läs mer

Vad kan du göra om du får problem med din grind pga. snö och kyla

Läs mer

Den holländska vattenmyndigheten Noorderzijlvest är beroende av Heras

Läs mer

Vad erbjuder Heras servicelösning? En grind som inte längre kan öppnas eller stängas leder till obehagliga situationer och besvär. För att förhindra detta erbjuder Heras servicelösningar som håller din produkt i optimalt skick. Heras skräddarsydda servicelösningar minskar risken för fel, osäkra situationer och oväntade kostnader.

Mer information om våra servicelösningar.