Service Essential

Grundläggande service för att hålla din anläggning säker och fungerande

Serviceavtal Essential innebär grundläggande service och underhåll av industriella motoriserade grindar, staket, stängsel och pollare, bommar, rotationsgrindar, elstängsellarm samt motoriserade villagrindar.

Genom att välja Service Essential fokuseras helt och hållet på den grundläggande servicen för systematiskt underhåll i enlighet med tillverkarens krav, för att hålla säkerheten för din grind och säkerheten för ditt område på en grundläggande nivå.

Ingår i Essential

 • 1 servicebesök per år
 • Planering och utförandet av servicebesök görs av Heras
 • Rabatt på reservdelar
 • Prioriterad hjälp och support i händelse av akut fel eller skadad grind
 • Per telefon: 0-24 timmar på kontorstid
 • På plats inom normalt 4 arbetsdagar
 • Tillval:
  • Heras Connect
  • Heras Access
  • Klämkraftsmätning

Behöver råd? Begär en konsultation här nedan

Kostnadsfri konsultation

Kombinera med Heras Connect & Heras Access
Automatiserade villagrindar, det vill säga villagrindar med grindmotorer, kan kombineras med Heras Connect i vår servicelösning Essential. Genom att lägga till Heras Connect i din servicelösning kan du fjärrövervaka din villagrind och fjärrstyra med hjälp av din mobiltelefon.

Heras Connect
För att kunna ”tala med” grinden behövs den smarta GSM-enheten -HCU (Heras Cloud Unit). Med mjukvaran Heras Connect kan viktiga grindparametrar monitoreras: grindstatus, säkerhetsfunktioner, elförsörjning och användningsfrekvens.

 

Varningar och aviseringar
Övervakningen av grinden ligger helt hos slutanvändaren. Du kommer att få varningar och aviseringar om grindens status.

Heras Access
Öppna och stänga grinden kan du göra med din mobiltelefon genom att ringa upp grinden från ett nummer grinden känner igen. Du kan också enkelt bestämma från vilka mobiltelefonnummer det skall gå att ringa till grinden för att öppna den.

Varför lägga till Heras Connect i ditt serviceavtal?
Kontinuiteten i ditt företags verksamhet är vår högsta prioritet. Hos Heras har vi utformat skräddarsydda servicelösningar. Med Heras Connect i din servicelösning har du kontroll över ditt tillträde. Det säkerställer ditt företags kontinuitet och minimerar driftstopp på ditt företagsområde. Med Heras Connect kan du ha sinnesro att ditt tillträde fungerar, är igång och att ditt område är stängt och säkert.

Mer information?
Kontakta oss