Service Premium VIP

Service skräddarsydd efter dina behov

Med serviceavtal Premium VIP kan du specialanpassa service och underhåll för ditt företags verksamhet. Vissa verksamheter känsliga för stopp och med många öppningar och stängningar per dygn kräver mer underhåll helt enkelt.

Serviceavtalet ger systematiskt underhåll i enlighet med tillverkarens och Boverkets krav och riktlinjer och dessutom utför vi en klämkraftsmätning 1 gång per år för att säkerställa att grinden klarar ställda krav. Vi hjälper dig att se till att du som grindansvarig uppfyller de regler och lagar som ställs för att hålla din grind säker.

Dessutom har våra kunder med serviceavtal Premium VIP högsta prioritet utifall någon skulle råka köra på grinden, åskan slå ner eller något annat fel skulle uppstå som snabbt behöver åtgärdas.

Ingår i Premium VIP

 • 2 eller fler servicebesök per år
 • Årlig Klämkraftsmätning
 • Planering och utförandet av servicebesök sker i samråd med kund
 • Rabatt på reservdelar
 • Prioriterad hjälp och support i händelse av akut fel eller skadad grind
 • Per telefon: 0- 2 timmar på kontorstid
 • På plats inom normalt 1 arbetsdagar
 • Tillval:
  • Heras Connect
  • Heras Access
  • Fler servicebesök per år baserat på användning/cykler
  • Status-rapporter

Behöver råd? Begär en konsultation här nedan

Kostnadsfri konsultation

Kombinera med Heras Connect & Heras Access
Automatiserade industrigrindar, det vill säga eldrivna grindar med grindmotorer, kan kombineras med Heras Connect i vår servicelösning Premium VIP. Genom att lägga till Heras Connect i din servicelösning kan du fjärrövervaka din industrigrind och fjärrstyra med hjälp av din mobiltelefon.

Heras connect
För att kunna ”tala med” grinden behövs den smarta GSM-enheten HCU (Heras Cloud Unit). Med mjukvaran Heras Connect kan viktiga grindparametrar monitoreras: grindstatus, säkerhetsfunktioner, elförsörjning och användningsfrekvens.

 

Varningar och aviseringar
Övervakningen av grinden ligger helt hos slutanvändaren. Du kommer att få varningar och aviseringar om grindens status.

Heras Access
Öppna och stänga grinden kan du göra med din mobiltelefon genom att ringa upp grinden från ett nummer grinden känner igen. Du kan också enkelt bestämma från vilka mobiltelefonnummer det skall gå att ringa till grinden för att öppna den.

Varför lägga till Heras Connect i ditt serviceavtal?
Kontinuiteten i ditt företags verksamhet är vår högsta prioritet. Hos Heras har vi utformat skräddarsydda servicelösningar. Med Heras Connect i din servicelösning har du kontroll över ditt tillträde. Det säkerställer ditt företags kontinuitet och minimerar driftstopp på ditt företagsområde. Med Heras Connect kan du ha sinnesro att ditt tillträde fungerar, är igång och att ditt område är stängt och säkert.

Mer information?
Kontakta oss

Gå till serviceerbjudanden