En grind som inte kan öppnas eller stängas leder till frustrerande situationer och problem. För att förhindra och kunna undvika detta erbjuder Heras servicelösningar som håller din produkt i optimalt skick.

Varför välja en servicelösning från Heras?

Med ett serviceavtal kan du hålla din installation i optimalt skick. Vi erbjuder service, reparation och underhåll som utförs av våra kvalificerade experter på Heras produkter och produkter av andra varumärken. Heras servicelösningar minskar risken för funktionsstörningar, osäkra situationer och oväntade kostnader. Våra serviceavtalskunder är alltid prioriterade i händelse av akut fel eller skada.

Vill du veta mer om det här erbjudandet?

Teckna 4-årigt serviceavtal nu så är första servicebesöket kostnadsfritt – första året.

Erbjudandet gäller till och med den 31 mars 2021.

Se vad som gäller för erbjudandet

Vilken servicelösning som
passar dina behov?

Essential Service

Grundläggande service för industriella motoriserade grindar, bommar, rotationsgrindar, pollare, stängsel och villagrindar.

 • 1 servicebesök per år
 • Planering och utförandet av servicebesök görs av Heras
 • Rabatt på reservdelar
 • Prioriterad hjälp och support i händelse av akut fel eller skadad grind:
  • Per telefon: 0-24 timmar på kontorstid
  • På plats inom normalt 4 arbetsdagar

Premium Service

Säkrad kontinuitet

 • 2 servicebesök per år
 • Årlig Klämkraftsmätning
 • Planering och utförandet av servicebesök görs av Heras
 • Rabatt på reservdelar
 • Prioriterad hjälp och support i händelse av akut fel eller skadad grind:
  • Per telefon: 0-7 timmar på kontorstid
  • På plats inom normalt 2 arbetsdaga

Premium VIP

Specialanpassad servicelösning efter behov

 • 2 eller fler service- eller inspektionsbesök/år
 • Årlig Klämkraftsmätning
 • Planering och utförandet av servicebesök sker i samråd med kund
 • Rabatt på reservdelar
 • Prioriterad hjälp och support i händelse av akut fel eller skadad grind:
  • Per telefon: 0-2 timmar på kontorstid
  • På plats inom normalt 1 arbetsdagar

Fördelar med service,
reparation och underhåll av Heras

Vanliga frågor
Service och underhåll

Varför behöver jag service och underhåll?

En grind står ofta på en anläggning i årtionden och är utsatt för slitage på grund av de många cyklerna av öppning/stängning och yttre påverkan. Ju tidigare man börjar serva och underhålla en grind desto mer förlänger man grindens livslängd. När en tekniker regelbundet kontrollerar en grind minskar man också risken för funktionsstörningar i verksamheten och förebygger för att förhindra osäkra situationer.

Vad är skillnaderna mellan de olika underhållsavtalen?

På Heras har vi utformat tre olika paket, Essential, Premium samt Premium VIP, beroende på er verksamhets behov. Essential innebär grundläggande service och underhåll av industriella motoriserade grindar, staket, stängsel och pollare, bommar, rotationsgrindar, elstängsellarm samt motoriserade villagrindar. Premium är framtaget för industriella automatiserade grindar med måttlig till normal användning och som måste efterfölja Boverkets regler för automatiserade grindar. Premium VIP är till för automatiserade grindar med många öppnings-och stängningscykler varje dag och som behöver service och underhåll minst två gånger per år.

Är högre driftsäkerhet och kontinuiteten viktigt i ert företag?

Om så är fallet, välj då vårt Premium eller Premium VIP-paket som är avsedda för automatiserade industrigrindar som lyder under boverkets föreskrifter om “Boverkets föreskrifter om motordrivna portar och liknande anordningar”.

I Premium VIP ingår 2 eller fler servicebesök. Svarstiden i händelse av akut fel eller skadad grind för Premium VIP är också den snabbaste. I vissa fall krävs specialanpassning, för vilket vi erbjuder i Premium VIP-paketet. Våra experter kommer att ge dig råd om vad som passar bäst för dina behov och önskemål.

Vad sägs om grindens säkerhet?

Hos Heras kommer säkerheten först! Om du köper en grind från Heras kan du vara säker på att grinden uppfyller de gällande CE-kraven och därför kan användas säkert.

Om du har ett serviceavtal kommer våra servicetekniker att kontrollera säkerheten vid det årliga underhållet samt om grinden fortfarande uppfyller de gällande nödvändiga kraven.

Är jag ansvarig för grindarnas säkerhet?

Som ägare är du ansvarig för underhållet och att hålla installationen säker. I praktiken märker vi ofta att ägare inte är medvetna om detta. Vi ser ofta att grindar endast får underhåll när den inte längre fungerar eller, ännu värre, har orsakat en osäker situation.

Vilka är fördelarna med att lägga till Heras Connect i mitt serviceavtal?

Genom att lägga till Heras Connect har du alltid full koll på utrustningens driftstatus. Det går enklare att ge omedelbar telefonsupport eftersom både vi på distans och vår kund kan se vad som ger indikation eller felsignal mm.

Inom de olika paketen erbjuder Heras Connect olika möjligheter. I paket Essential och Premium väljer du att övervaka din egen grind.  Om du föredrar att Heras också gör det åt dig, välj då Premium VIP. Med Heras Connect kan du identifiera ett fel eller en skada, ofta innan du själv hinner att upptäcka att något är fel.

Vilka är fördelarna som serviceavtalskund jämfört med att vara utan serviceavtal?

Alla våra serviceavtalskunder prioriteras före de utan serviceavtal vid t.ex. påkörd grind samt kostnadsfri teknisk support och hjälp. De har också fördelen av att få rabatt på vår service & underhåll och reservdelar.

Vad betyder en svarstid inom 1 arbetsdag?

Om du har valt Premium VIP och en akut situation uppstår, som till exempel en påkörd grind eller åsknedslag, och fel inte kan åtgärdas med telefonsupport under vardagar, har vi en inställelsetid normalt inom 1 arbetsdag. Specialanpassning av inställelsetid kan ibland göras och är beroende av geografiskt läge.