Logistiktjänster och distribution

Transporten av människor, djur och varor från en plats till en annan bör alltid ske så effektivt som möjligt varje dag. Precis som lagring av värdefulla varor, både inomhus och utomhuhs.

Den största utmaningen? Att optimalt skydda lasten och lagringen av varor och ändå arbeta effektivt för att spara tid. Att skydda ett distributionscenter syftar till att effektivt säkerställa rörelse av varor och därmed spara tid och pengar.

Anläggningarna har vanligtvis följande krav:

  • De måste vara tillgänglig dygnet runt
  • Ett effektivt flöde av varor in och ut
  • Bör passa in i miljön så attraktivt som möjligt
  • Optimal säkerhet men ska fortfarande vara snabbt och lättillgängligt för transportörer

Genom att tillsammans kontrollera vad som är lämpligt för er situation erbjuder vi tillförlitliga och dedikerade råd.

Vi använder våra expertlösningar inom skydd och säkerhet för att skydda er verksamhet och se till att ni bibehåller kontinuteten i den, samt håller inkräktare borta.

Den interaktiva illustrationen nedan visar en komplett Heras-lösning för en verksamhet inom transport- och logistiksektorn. Klicka på punkterna för mer information om produkterna.

Rotationsgrindar: B700

Rotationsgrinden B700 är användarvänlig, solid och pålitlig och ger fotgängare tillträde med hög säkerhetskontroll. Dubbelriktad elektrisk frikoppling. Den kan erhållas med raka armar eller trombonrotorarmar och med eller utan tak.

Mer information

Stålnätspaneler: Zenith SR1

Zenith SR1 lämpar sig väl för att skydda större områden, fabriker, kommersiella fastigheter, skolor, järnvägar och sjukhus. Zenith stängselsystem är enkla att installera och kombinera med tillträdeslösningar.

Mer information

Skjutgrindar: Delta

Skjutgrinden Delta har de senaste 30 åren, med 70000 installerade grindar, bevisat att den är pålitlig, solid och robust. Klart att Delta är populär. De kompakta prefabricerade grinddelarna får plats i små lastbilar, de passar och kan levereras i princip överallt.

Mer information

Elektronisk tillträdeskontroll: Heras Access

Heras Access är den smarta och säkra metoden för att öppna och stänga din grind. Med en enkel knapptryckning i din mobiltelefon aktiverar du systemet. Grinden kan öppnas på distans för snabbt och enkelt tillträde vid en nödsituation.

Mer information

Bommar

Heras erbjuder allt bommar för olika användning och för olika platser med varierande behov av säkerhet. Från låg till mycket hög säkerhet. Manuella vägbommar för enkla utfarter till eldrivna automatiska vägbommar med smarta funktioner och tillval.

Mer information

Vikgrind: Wiki

Vikgrinden Wiki är en av Heras snabbgående grindar. Den smarta designen i kombination med driftsäker och högkvalitativ grindautomatik gör grinden snabb och säker. Heras vikgrindar är ett lämpligt alternativ vid stora trafikflöden med hög passagefrekvens.

Mer information

Elstängsellarm

Heras elstängsellarm, som kan monteras på nya och befintliga stängsel och grindar, avskräcker, upptäcker och fördröjer inkräktare utan att kompromissa med utseendet på stängsel. Det finns i olika utföranden och med en rad olika tillbehör och extrautrustning. Heras elstängsellarm kan konfigureras för att integreras med andra, nya eller befintliga lösningar.

Mer information

Heras är en stolt partner till

Heras är en stolt partner till

BranschlösningarVåra kunders berättelser, senaste nyheter och bloggar

Hur man säkerställer att säkerhetsinstallationer är CE-märkta korrekt

Läs mer

De europeiska CE-standarderna för automatiserade grindinstallationer revideras och skärps: vad innebär detta ?

Läs mer

Vad kan du göra om du får problem med din grind pga. snö och kyla

Läs mer

Den holländska vattenmyndigheten Noorderzijlvest är beroende av Heras

Läs mer

Fel på grinden? Med dessa 5 åtgärder säkerställs verksamhetens kontinuitet

Läs mer

Upptäck världen av perimeterskydd?
Upplev det på Heras.