Förskolestängsel i mörkgrönt utförande - Heras Stängsel