Förskolegrind - Mörkgrön Heras dubbelgrind till förskola