Områdesskydd och passagereglering från Heras Stängsel