Tillfälligt områdesskydd eller permanent säkerhet. Heras Stängsel - med system för passagereglering och säker inhägnad