Tillbehör: Grindstängare DIREKT

För mjuk stängning

Grindstängare DIREKT har justerbar stängningshastighet.

Grindstängare DIREKT stänger grindar och dörrar säkert och pålitligt, så långsamt eller så snabbt som du vill. Kontinuerlig dämpning och justerbar hastighet förhindrar skador orsakade av att grindar eller dörrar smälls igen för hårt. DIREKT är enkelt att installera, även vid eftermontering och hastigheten justeras med en justeringsratt vilket gör det enkelt att anpassa stängaren till olika årstider. För att förhindra att obehöriga justerar hastigheten finns ett skydd som kräver verktyg för att tas bort.

  • Speciellt för grindar och ytterdörrar
  • Justerbar dämpning & stängningshastighet
  • Enkel installation – även vid eftermontering
  • Lång livstid, även vid frekvent användning
  • Inga mer slamrande stängningsljud
  • Ingen risk för personskador t.ex. fingrar som fastnar
  • Specialmodeller finns med vinkellänkar för dörrar med stigande gångjärn

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.