Tillbehör: Heras grindmotor HMD

Robust & driftsäker grindautomatik

Heras har utvecklat en grindmotor/drivenhet speciellt för tystgående och effektiv öppning och stängning av skjutgrindar.

  • Drivenheten HMD Advanced, som också tillverkas av Heras, har en öppningshastighet på 0,50 m/s för att öppna/stänga.
  • Drivenheten lämpar sig och rekommenderas om grinden öppnas mer än 20 gånger per dag och där extra säkerhetsnivåer kräver en snabbare grinddrift och kortare väntetid.

Styrenheten har en tydlig användardisplay för statusindikatorer och underhållsmeddelanden samt en vridomkopplare för enkel programmering. Grindmotor/drivenhet HMD har en systemlogg och mjuk stopp/start.

Den kan även utrustas med en radiomottagare och fjärrkontroll, nödstopp och blinkande lampa/lampkontroll. Dessutom kan HMD Advanced utrustas med trafik-/omgivningsljus, års-tidur och automatisk frånkoppling.

  • Pålitlig och säker drift (kan kopplas från manuellt/automatiskt)
  • Låg ljudnivå under drift
  • Energieffektiv
  • Robust och låsbart aluminiumhölje
  • Flerspråkiga Manualer och Instruktioner

De europeiska CE-standarderna för automatiserade grindinstallationer revideras och skärps

Säkerhetskraven för CE-certifieringen förväntas att bli hårdare från slutet av 2021. Huvudsyftet med hårdare krav är att öka säkerhetsnivåerna och bidra till att minska antalet olyckor i framtiden.

Heras produkter är anpassade till de nya reglerana. Så vad är CE-märkning? Och vad betyder de skärpta kraven?

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.