Tillbehör: Heras grindmotor HMD

Robust & driftsäker grindautomatik

Heras har utvecklat en grindmotor/drivenhet speciellt för tystgående och effektiv öppning och stängning av skjutgrindar.

  • Drivenheten HMD Advanced, som också tillverkas av Heras, har en öppningshastighet på 0,50 m/s för att öppna/stänga.
  • Drivenheten lämpar sig och rekommenderas om grinden öppnas mer än 20 gånger per dag och där extra säkerhetsnivåer kräver en snabbare grinddrift och kortare väntetid.

Styrenheten har en tydlig användardisplay för statusindikatorer och underhållsmeddelanden samt en vridomkopplare för enkel programmering. Grindmotor/drivenhet HMD har en systemlogg och mjuk stopp/start.

Den kan även utrustas med en radiomottagare och fjärrkontroll, nödstopp och blinkande lampa/lampkontroll. Dessutom kan HMD Advanced utrustas med trafik-/omgivningsljus, års-tidur och automatisk frånkoppling.

  • Pålitlig och säker drift (kan kopplas från manuellt/automatiskt)
  • Låg ljudnivå under drift
  • Energieffektiv
  • Robust och låsbart aluminiumhölje
  • Flerspråkiga Manualer och Instruktioner

Experts in perimeter protection

Fysiskt områdesskydd definieras som system och teknik utformad för att skydda människor och tillgångar inom ett definierat område genom att förhindra obehöriga fysiska intrång.

Det primära försvaret är den perifera gränsen för vilken vi designade Heras Security Model. Denna modell uppfyller fem mål: att avgränsa området för fastigheten, avskräcka, fördröja och upptäcka oönskat intrång och att förhindra obehörigt tillträde.

I mer än 70 år har Heras framgångsrikt uppfyllt och överträffat kunders säkerhets- och trygghetsbehov över hela Europa. Det är med denna erfarenhet, kombinerat med vår personals ständiga kompetensutveckling som gör det möjligt för oss att säga att vi är ”Experter på områdesskydd”.

Behöver du råd och hjälp med lösning för ditt områdesskydd?
Be om rådgivning med en av våra experter.